TIETOA MEISTÄ

          Suomen Autovuokraamojen Liitto ry toimii jäsenistönsä edunvalvojana. SAL:ssa on 9 jäsenyritystä  ja toimipisteitä näillä jäsenautovuokraamoilla on toista sataa. Jäsenyritykset edustavat suurinta osaa koko toimialasta ja siihen kuuluvat kaikki merkittävät autovuokrausketjut Suomessa. 


SAL on etujärjestö ja neuvotteleva osapuoli sekä viranomaisten että valtiovallan kanssa sekä alaan liittyvien yhteisöjen ja yritysten kanssa. Toimintaan liittyy paljon erilaisia asioita, joita yksittäisen autovuokraamon on vaikeaa tai jopa mahdotonta neuvotella itsenäisesti.  Liitto välittää jäsenistölleen tietoa alaa koskevista asioista sekä edistää jäsenyritystensä vastuullisia toimintamalleja ja ammattitaitoa.

Liitto pyrkii toimimaan läheisessä yhteistyössä alan toimintaedellytyksiin vaikuttavien päättäjien, valmistelijoiden, valvovien viranomaisten sekä muiden sidosryhmien ja yhteistyötahojen kanssa. Tällaisia ovat mm. eduskunta, kaupunkien hallintoelimet, KKV, luottokorttiyhtiöt, AKL, Trafi ja vakuutusyhtiöiden keskusliitto.

Liiton edunvalvonnan keskeiset asiat:

  • Autonvuokrauksen merkitys osana kestävää liikkumista
  • Autonvuokrauksen ympäristönäkökulmat
  • Autoverotuksen muuttaminen tarkoituksenmukaisemmaksi autonvuokrauksen näkökulmasta
  • Autojen jakamiseen liittyvät liikennejärjestelyt ja pysäköinti

Auton vuokraukseen ja autojen jakamiseen liittyvien asioiden valmisteluvaiheessa liitto pyrkii aktiivisesti kommunikoimaan ja antamaan alaan liittyvää taustatietoa asioita valmisteleville tahoille.

Liitto tiedottaa jäsenilleen alan toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Asioiden valmisteluvaiheessa se pyrkii selvittämään jäsenistönsä näkemyksiä valmisteltavista asioista.

SAL on perustettu 24.9.1969.  
Hallitus 2024

Ari Ilonen, puheenjohtaja

ari.ilonen@avisbudget.fi

Tuomas Valta, varapuheenjohtaja

tuomas.valta@sixt.fi

Hannu Mikkonen, hallituksen jäsen

hannu.mikkonen@hertz.fi

Ossi Kukkonen, hallituksen jäsen

ossi.kukkonen@toyota.fi

Janne Kilappa, hallituksen jäsen

janne.kilappa@lansiauto.fi

Niko Rytkönen, hallituksen jäsen

niko.rytkonen@finnrent.fi

Karri Andersson, hallituksen jäsen

karri.andersson@europcar.fi