JÄSENREKISTERÖINTI

Rekisteröidy nyt 

Vähimmäisehdot

 • Yrityksellä tulee olla liitolle ilmoitettu vastuuhenkilö, joka vastaa näiden jäsenehtojen noudattamisesta.
 • Yrityksen on harjoitettava ammattimaista, arvonlisäveronalaista autovuokraustoimintaa ja sillä on oltava liiketoimintaan soveltuvat toimitilat.
 • Yrityksen on sanatarkasti noudatettava kulloinkin voimassaolevia SAL:n vuokrausehtoja (Yleiset vuokrausehdot). Asiakkaalle tulee varata mahdollisuus ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista perehtyä vuokrausehtoihin. Vuokrasopimukset on numeroitava juoksevasti.
 • Yrityksen toiminimestä, aputoiminimestä tai kaupparekisteristä tulee ilmetä, että ao. yritys harjoittaa autonvuokraustoimintaa.

 • Kalenterivuoden jäsenmaksu on suoritettava helmikuun loppuun menneessä.
 • Vuokra-autojen tulee olla asianmukaisesti vakuutettu. Liitolla on oikeus hankkia tarpeellisiksi katsomiaan tietoja autojen vakuuttamisesta. Liitolla on myös oikeus asiakkaan mahdollisen valituksen perusteella erikseen määrätyn auton teknisen kunnon tarkastukseen.
 • Yrityksellä on oikeusvuokrasopimus-lomakkeissaan mainita Sal:n jäsenyydestä. Yrityksellä on samoin oikeus mainoksissaan ja esitteissään käyttää SAL:n tunnuksia.
 • Yrityksen on julkaistava vähittäishinnasto, josta selvästi ilmenee eri veloitusperusteet.
 • Näiden sääntöjen noudattamista valvoo SAL:n hallitus tai hallituksen valtuuttama henkilö. Mikäli rikkomuksia tai puutteellista noudattamista havaitaan, on hallituksella oikeus jäsenen erottamiseen liitosta.
 • Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta SAL:n nimen tai tunnuksen käyttöön missään yhteydessä.
 • Hallitus varaa mahdollisuuden näiden ehtojensoveltamis-ohjeissa antaa tarkempia määräyksiä koskien jäsenistöä.