Autovuokraamojen liiton jäsenyys kannattaa

31.01.2023

Suomen Autovuokraamojen liitto SAL edustaa jäsenistöään neuvotteluissa viranomaisten, valtiovallan sekä alaan liittyvien yhteisöjen ja yritysten kanssa. Yksittäisten aurovuokraamojen on usein vaikeaa tai jopa mahdotonta neuvotella isoista asioista itsenäisesti. Liiton jäsenenä yritys saa näkemyksensä esille, kun alan asioista ollaan päättämässä. Liitto pyrkii toimimaan läheisessä yhteistyössä alan toimintaedellytyksiin vaikuttavien päättäjien, valmistelijoiden, valvovien viranomaisten sekä muiden sidosryhmien ja yhteistyötahojen kanssa. 

Liitto välittää jäsenistölleen tietoa alaa koskevista asioista sekä edistää jäsenyritystensä vastuullisia toimintamalleja ja ammattitaitoa.

Järjestämme myös teemaseminaareja, jotka edistävät alan toimintaa. Esimerkiksi kesällä 2022 järjestimme sähköautojen latauspalveluja tarjoaville toimijoille ja vuokrausalantoimijoille yhteisen latausseminaarin. Lisäksi olemme aktiivinen toimija lentoliikenteen ja autovuokrauksen saumattoman ketjun yhdistämisessä Suomessa.